Endring i planane til «Prosjekt Blåsenborg»: – Vi kunne ha utgreidd dette sjølve