Det sies i et informasjonsbrev fra områdesjef for HV-område 05201, Børge Wilhelmsen, som har blitt sendt ut til alle Norddals-kommunene, samt lensmannen i Nord-Gudbrandsdalen.

Rekognoseringen starter mandag 18. juni og avsluttes fredag 22. juni. I denne perioden vil man oppleve uniformert personell i området, fra flere ulike nasjoner i hver sin nasjons uniform. Fokuset av rekognoseringen vil bli lagt på Dovre og Lesja, og muligens i Sel kommune, så her vil aktiviteten merkes mest.

Hensikten er at Heimevernet skal bidra med kunnskap om lokalområdet, samt bistå i koordinering mellom NATO-instanser, Forsvaret, sivile myndigheter og lokalmiljøet. Det skal også innhentes relevant informasjon om mulige oppdrag, og vil være en fin anledning for aktørene til å knytte kontakter.