Gudbrandsdalstinget krever at Nortura Otta blir videreført