– Kom og bli inspirert, lokkar Arne Brimi. Kokken, bonden og reiselivet inviterer til konferanse i Lom i november.

– Reiselivet er avhengig av gode kokkar, kokkane er avhengig av gode råvarer. Alt heng saman, sa Bjørg Aaseng Vole ved Opplæringskontoret Brimi-Kjøken da programmet for årets konferanse vart presentert måndag.

Saman med samarbeidspartane Lærlingkontoret Gudbrandsdalen, Sparebank 1 Lom og Skjåk, regionrådet for Nord-Gudbrandsdal, Nasjonalparkriket og Visit Jotunheimen, inviterer opplæringskontoret til konferansen «Kokken, bonden og reiselivet» i Lom tysdag 13. og onsdag 14. november.

Vår eigen Arne Brimi sjølvskriven på konferansen. Brimi brenn for gode, gjerne lokale råvarer og ser fram til inspirerande og engasjerande dagar i Lom desse haustdagane.

Målet med konferansen er å skape begeistring og stoltheit på tvers av fagfelta, gje ny motivasjon og samstundes vera med å sikre rekruttering til matfaget.

Den fyrste konferansen som vart arrangert for nokre år sidan, var rekrutteringskonferanse med fokus på kokkeyrket. For to år sidan kom reiselivet med, og nå er landbruket og bonden invitert med.

Konferansen blir halde i Utgard i Lom, og det blir mellom anna middag på Nye Brimibue.

Dansk meisterkokk

Bjørg Aaseng Vole var glad for å kunne presentere mange spennande namn til årets konferanse. Ho var stolt over å kunne presentere danske Claus Meyer som ein av føredragshaldarane.

Og han er ikkje kven som helst. Arne Brimi pratar varmt om Claus Meyer,  som dei siste 30 åra har hatt ei viktig rolle i arbeidet for å utnytte potensialet som ligg i den danske matkulturen. Meyer får også æra for å ha starta matfilosofien «det nye skandinaviske kjøkkenet». Han var også sentral i manifestet om Nordisk mat

Claus Meyer er rekna som ein kulinarisk gründer, mataktivist, forfattar og TV-kokk. Han har også laga TV-program om Arne Brimi .

– Vi har same filosofi. Ingen har påverka mattenkinga i Norden  så mykje som han har gjort dei 20 siste åra,  sa Arne Brimi.

– Han har sett nordisk mat på dagsorden i verda, sa Brimi og fortalde at sist dei to treftest var i New York, der Meyer har eigen grautrestaurant.

– Han seier vi må byggje vidare på dei tradisjonane vi har, sa Brimi.

Vidt program

Programleiar for konferansen er Pål Knutsson Medhus. Inspiratoren frå Hol i Hallingdal skal også vere føredragshaldar

Elles kunne Bjørg Aaseng Vole røpe frå det ferske programmet at tre lokale gründerar kjem. Anna Haugstad Avdem som driv Avdemsbue på Lesja, Cecilie Asp driv gard og Formoseter på Høvringen saman med mannen Anders Formo. Hans Brimi frå Garmo er kokk og inspirert av kjøkenet på Fossheim i Lom der Arne Brimi var kjøkensjef. Hans Brimi driv Brimi Sæter ved Tesse saman med Ola Tangvik.

Matbloggar «Fru Timian» kjem, tre unge personar er invitert til å fortelje om sine yrkesval, tamreinlaga i Lom og Vågå deltek, representantar frå Tine og Nortura. Lærlingane vil bli involvert; elevar frå restaurant- og matfag og elevar frå reiseliv skal vere vertar for konferansen.

Arrangøren av konferansen håpar på minst hundre deltakarar.

Håpet er at mange lokale tek vegen til Lom desse dagane. Både folk frå landbruket,  frå reiselivet, politikarar og andre som er opptekne av og glade i mat.

– Kom og bli inspirert. Ein treng ikkje reise langt for å få ei annleis oppleving, sprudla Mari Arnøygard Wedum, leiar i Visit Jotunheimen.