Det viser seg at skrantesjuka som ble påvist hos en hjort felt i Gjemnes kommune ikke hadde samme type sjuke som villreinen i Nordfjella.

Resultater fra nye analyser utført av Veterinærinstituttet understøtter at hjortens skrantesjuke er av samme type som elgene fra Selbu og Lierne hadde. Denne typen er ulik funnene som er gjort hos villrein i Nordfjella, samt i Nord-Amerika, og er trolig mindre smittsom.

Hjorten, som ble felt i Gjemnes kommune, var en gammel kolle, og hadde ingen synlige symptomer på sykdommen. Som et strakstiltak er kartleggingen av hjortedyr i dette området umiddelbart trappet opp, da det er viktig å få mer kunnskap om situasjonen i Møre og Romsdal.

Stor interesse

Flere hundre personer opp på samfunnshuset i Gjemnes. Romsdals Budstikker skriver at det her ble delt ut «jegerpakker», som inneholder alt prøvetakerne trenger, og jegerne fikk oppfordring om å delta på dugnaden. Forsker Christer Moe Rolandsen ved NINA sa til Romsdals Budstikke at smittetilfellene på villrein i Nordfjella i fjor, elg i Selbu i fjor og Lierne i år, samt hjortekolla i Gjemnes i forrige uke, er de første funnene av skrantesjuke (CWD) utenfor Nord-Amerika. Smitten er også funnet i Sør-Korea etter import av levende dyr.

– Det er ikke påvist noen positive prøver i området, men det er absolutt noe vi er redde for. Skrantesyke er 100 prosent dødelig, sier Arne Mortensen, seniorrådgiver i Statens naturoppsyn på Hjerkinn til Vigga