Barnehagen i Svingen på Dombås blir i august flyttet til barnehagen ved Tverrbekken. Tirsdag vedtok kommunestyret i Dovre å gjøre om Svingen til leiligheter for flyktninger.

Kommunestyret i Dovre vedtok i fjor å ta imot inntil ti flyktninger i 2010. I den anledning har Lesja og Dovre Byggconsult på oppdrag fra Dovre kommune foretatt en vurdering av tilbakeføring av Svingen til boligformål, med tanke på bruk for flyktninger. Tirsdag ble det vedtatt i kommunestyret å bygge om eiendommen Svingen til fire leiligheter for flyktninger.