Hele Norsk Tippings overskudd går til samfunnsnyttige formål. Fem prosent av spilleinnsatsen går rett til grasrotmottakeren, Spillerne bestemmer selv hvilket formål de ønsker å gi sitt overskudd til, og det er mange i Lesja og Dovre som er registrerte grasrotmottakere.

Pengene som blir utbetalt nå er spart opp i perioden 1. mai til 31. august i år. Oversikten nedenfor viser summer som er generert så langt i år, fra 1, januar.

Ordningen fyller fem år i år og det er nå over 876 000 av Norsk Tippings nesten to millioner spillere som har valgt sin grasrotmottaker. Så langt er det generert over 1,6 milliarder kroner gjennom ordningen. Hittil i 2014 har ordningen gitt 233 millioner kroner til lag og foreninger over hele landet.

Tabellen viser lag og foreninger som har adresse i Lesja eller Dovre kommuner, og har generert over 1000 kroner i år.

Lag/forening ...... antall spillere tilknyttet ..... Generert hittil i år

Lesja fallskermklubb ............... 28 ......................... 5011 kroner

Lesja IL .................................... 103 ....................... 70 630 kroner

Lesja Jeger- og fiskeforening ... 4 .. ........................5680, kroner

Lesja og Dovre Seniordans ...... 11........................... 1066 kroner

Lesja og Dovre Sykleklubb ...... 40 ......................... 4044 kroner

Lesja Røde Kors ....................... 22 ......................... 3293 kroner

Lesja Skulemusikk ................... 32 ........................  4684 kroner

Lesja skytterlag ........................ 18 ......................... 4369 kroner

Lesja speidergruppe ................ 33 ......................... 2342 kroner

Lesja Toraderklubb på 2. rad ... 14 ........................ 1980 kroner

Lesja Dovre Danseteam ............ 7 .......................... 1162 kroner

Lesjaskog IL ............................. 90 ......................... 23 164 kroner

Lesjaskog Skulemusikk ............ 27 ........................ 4570 kroner

LHL Dovre og Lesja .................. 13 ........................ 1616 kroner

Dombås IL ............................... 172 ....................... 32 974 kroner

Dombås Musikkforening .......... 85 ........................ 18 708 kroner

Dombås Røde kors HK ............. 26 ........................ 3802 kroner

Dovre IL ................................... 82 ......................... 25 934 kroner

Dovre Jeger- og fiskeforening ... 6 ......................... 1187 kroner

Dovre Røde Kors ...................... 14 ......................... 1880 kroner

Dovre Skolekorps ..................... 81 ......................... 13 372 kroner

Dovre sanitetsforening ............  2 ........................... 1788 kroner

Dovrefjell Fotoforum ............... 2 ............................ 1504 kroner

Dovrefjell MX-klubb ................ 44 .......................... 6612 kroner

Dovreskogen IL ....................... 77 ............................ 39 737 kroner

Lora Skytterlag ........................ 12 ............................. 2050 kroner

Skeivoll kjøre- og rideklubb ..... 5 .............................. 1048 kroner

Folldal kjøre- og rideklubb ....... 9 ............................. 1518 kroner

UL Verdandi ............................. 11 ............................. 1677 kroner

Kjøremgrenda Musikkforening .. 28 .......................... 3490 kroner

Nord-Gudbrandsdal Travlag ...... 45 ............................ 33 900 kroner