Det foregår anleggsarbeid på den siste igangsatte parsellen av gang- og sykkelvegen langs E136, og et vogntog og en bobil har kjørt utfor på samme sted på nyåret. Skiltingen for vegarbeidet har gjort at bredden fra hvitstripa og grøfta har blitt innsnevret.

– Bredden på feltet mellom selve vegen og grøfta, har antagelig blitt oppfattet som et sidehinder. Markørene langs vegen, kombinert med at 50-sonen midlertidig ble opphevet i forbindelse med jule- og nyttårshelgen, kan være en av årsakene til trafikkuhellene, skriver vegvesenet i en pressemelding.

Vurderer ekstratiltak

Seksjonssleder i vegvesenet, Asbjørn Stensrud, forklarer at dette er en egen teori de jobber utifra.

– Vi har ikke fått noen signal fra politi eller andre på årsaken av ulykkene, sier han.

Vegvesenet har derimot fått en anmodning fra Norsk Lastebileier-forbund (NLF) om å gjøre noe med strekningen, som mange sjåfører opplever som skummel.

Vegvesenet skal nå ta en gjennomgang av det aktuelle punktet, og vurdere skilting og markering i forhold til vegarbeidet. De vil også vurdere om det er nødvendig med ekstra brøyting og strøing.

– Det blir det eventuelt vi som koster, men i et samarbeid med entreprenøren som har brøyting på strekningen, sier Stensrud.

Forebyggende arbeid

Guttorm Tysnes, regionsjef for Oppland i Norges Lastebileier-forbund, forteller at de har fått mange henvendelser fra medlemmer som mener strekningen er for smal og usikker om vinteren.

– Veien gjennom Lesja ble skumlere for sjåførene i sommer, det ble krassere kanter og dypere grøfter der det ble lagt ny asfalt. Det ble ekstra ille etter vinteren kom, sier Tysnes.

Forbundet har jobbet aktivt med forebyggende arbeid, ved å informere sjåfører om at strekningen er innsnevret.

Utrygg strekning

Han beskriver at brøytestikkene er plassert for langt fra hvitstripa, og at veiarbeidet spesielt har gjort ved Lora utrygg for tungtransportsjåfører.

– Vi tok kontakt med vegvesenet om strekningen, og at de nå gjør tiltak er positivt. Vi har generelt en god og konstruktiv dialog med vegvesenet, og opplever at ofte lytter de til oss, men ikke hele tiden, sier Tysnes.

Han er glad for at det ikke har skjedd alvorlige ulykker på E136 så langt, etter asfalteringen ble ferdig og veiarbeidet fortsetter. Likevel er det materielle skader og økonomiske tap når et vogntog kjører i grøfta.

Følger opp saken

Tidligere i høst målte vegvesenet bredden på den nyasfalterte veien, etter at det kom henvendelser om at den var for smal. Stensrud forklarer at de mener veien er bred nok, og etter forskriftene.

– Vi vil se an situasjonen i vinter og sommer. Noe må gjøres med strekningen, veien som er laget er ikke bra nok. Dette kommer vi tilbake til, sier Tysnes i NLF.

NLF Har 630 medlemmer i Oppland, og 4000 medlemmer i hele landet.

På denne strekningen kjørte både en bobil og et vogntog utfor veien på nyåret. Foto: Lokalavisa Vigga