Dette melder Miljødirektoratet, som fattet vedtak om felling.

– Gruppa har hatt tilhold ved Dalsida i Lesja de siste par årene, og ikke noe tydet på at moskusene ville vandre tilbake til Dovrefjell. I tråd med forvaltningsplanen fattet vi derfor vedtak om å felle dem, sier seniorrådgiver Erik Lund i Miljødirektoratet.

Største uttaket

Moskusbestanden på Dovrefjell har et kjerneområde på 340 kvadratkilometer i kommunene Lesja, Dovre og Oppdal. Denne flokken på ti har vært under oppsyn i vinter, med plan om uttak. Tidligere har flokken på ti dyr stått bratt og utilgjengelig til, og felling har vært vanskelig. Flokken var ikke trukket ned til sommerbeite da uttaket ble utført i dag, men sto i et område som var tilgjengelig.

– Det ble brukt snøskuter inn, og så ble det brukt helikopter for å frakte dyrene ut igjen. Et helikopter hadde et annet ærend i området, så det passet fint, forteller Lund.

Skjøt ti dyr på fem minutter

– Fellingen var over på rundt fem minutter. Vi ønsker ikke mange forstyrrelser når vi gjør en slik jobb, og legger vekt på at flokken holdes rolig, sier han til avisa Opp, og legger til at det er viktig å ta ut de rette dyrene først.

– Vi kan komme ganske nær, og feller de dyrene som stabiliserer flokken først. Tar en ut en kalv først, vil kyrne forsvare kalven også etter at den er død, og det skaper uro i flokken, sier Bretten til Opp.

Forsøkt jaget

Moskuser som har vandret langt utenfor kjerneområdet er forsøkt jaget tilbake, uten hell. Det er kun når moskuser har vært i nærheten av kjerneområdet at dette har vært vellykket.

De felte moskusene blir tatt prøver av og undersøkt. Skinn, kjøtt og hodeskaller blir solgt via viltfondet, en voksen okse har en anslått verdi på 20 000 kroner.

Les også: Har etablert seg