Det er store vannmengder, og Norges vassdrag- og energidirektoratet (NVE) har fortsatt flomvarsel på nivå tre i Lesja og Dovre.

Varselet gjelder for lørdag til og med mandag, og kan endre seg etter nedbørsmengden. Lørdag har det ikke kommet noe særlig nedbør.

Ifølge vannmålingene fra senorge.no, er det stor vannføring i elver i Lesja og Dovre, men ikke i nærheten av middelflom, eller mellom 5- og 50-års flom.

Vannet i Gudbrandsdalslågen stiger fortsatt, og Statens Vegvesen vurderer fortløpende om de skal stenge E6 ved Fåvang.

Se video av Jora ved Jora bru, og Lågen ved Dombfossen her:

En drone er et samlebegrep for fjernstyrte, ubemannede fartøyer. (kilde: Wikipedia)