Det er to millioner mer enn beregnet. Mye av dette underskuddet går til å dekke opp underskudd fra 2012.

- Dette er bedre enn året før, men det er likevel ikke som budsjettert, sa fungerende økonomisjef Håvard Gangsås til formannskapet forrige uke. Nedgang i skatteinntekter merkes, noe nedgang i innbyggertall fører til. Dette har også effekt på overføringene fra staten.

Merker låneopptak

Avdrag på lån som kommunen har tatt opp merkes også, i fjor ble nesten sju millioner kroner betalt i renter og avdrag på lån. Lånegjelden økte med 12,5 millioner kroner i 2013. Men det som gjør det store utslaget er utgifter til pensjon, som ble nesten 1,5 millioner kroner mer enn det som var budsjettert. Lønnsutgiftene var lavere i 2013 enn året før.

- Det er et viktig signal. Vi er i alle fall på riktig veg. Det er en betydelig justering. Det har vært utøvd en særdeles god kostnadskontroll i mange, mange avdelinger, og god budsjettdisiplin. Det har sviktet på inntektssida. Det er en ganske stor organisasjon å snu, sa rådmann Kai Ove Riise.

Les mer i dagens Vigga.