Det er ikke tvil om at Stetind har en lang historie i Nordnorsk kulturhistorie.

Likevel har fjellet lite å stille opp med i forhold til Dovrefjell. Det er flere grunner til at Eidsvollmennene sverget ”enig og tro til Dovre faller”. Dovrefjell har alltid hatt en posisjon i den nasjonale bevisstheten, og fjellet symboliserer det stødige, trygge og urokkelige.

I følge skapelsesmyten i Norge stammer urfolket fra Nor og Goe, hvor Goe slo seg ned på Dovre med Rolf Berg, sønn av jotnen Svade fra Dovre.

Harald Hårfagre er også omtalt som Harald Dovrefostrer. Ifølge historien ble han fostret opp av en jotun på Dovre. Han forelsket seg i samekvinnen Snøfrid, som noen mener har navn etter Snøhetta. Historisk har Dovrefjell vært et sted hvor norske lederskikkelser (og høner) har dratt for å bli satt på prøve og bevise seg selv.

Dette er noen eksempler. Det finnes mange kilder til at Dovrefjell har en spesiell plass i Norge. Og det er vel ikke noe bedre tidspunkt enn i år, å gi statusen til det rettmessige fjellet, Snøhetta?

Radioavstemminger skal ikke kunne legge grunnlag for nasjonale offisielle titler, som bør utnevnes på helt andre grunnlag. For å sitere Dovre-ordfører Bengt Fasteraune;

- Det er ikke noe en kan stemme over, nasjonalfjellet er her.