Auking i mengda drepne i trafikken i Innlandet frå 2019 til 2020