Ber om at kommunen ikke går inn med økonomisk støtte til bygging av nytt slakteri