Selv om vegarbeidet gir ekstra ventetid i trafikken mens det står på, blir det nå nytt asfaltdekke flere steder i Lesja og Dovre.

I år blir det nytt asfaltdekke på fylkesveger for i alt 84 millioner kroner i Oppland. Asfaltdekke for nesten 10 millioner kroner er budsjettert på fylkesvegene i Lesja, Dovre, Sel og Vågå. Over 8 millioner kroner blir brukt på ny asfalt bare i Lesja kommune.Klare til LS2015–  Pengene blir brukt godt, og vi får mye asfaltering ut av hver krone. Behovet er imidlertid svært stort og vi skulle gjerne hatt mer penger til rådighet, sier leder for Strategisk samferdsel i Oppland fylkeskommune, Anita Brenden Moshagen.Fylkesvegene det blir lagt nytt dekke på, er blant annet fv 496, baksideveien fra luftambulansen på Dombås til Lesja sentrum. Det blir også lagt nytt dekke fra Brustugubrua til Joramo.– Adkomsten til Vidflotten er planlagt ferdig til Landskytterstevnet i sommer, så vi får det hektisk fremover, sier byggeleder for prosjektet i Statens vegvesen, Kjell Eide.

Start i maiI tillegg får fylkesveg 517, til Rånågrenda på Bjorli, nytt dekke. Også fylkesveg 519, fra Lesjaskog til Bjølverud, får nytt asfaltdekke. Statens vegvesen har oppdraget på vegne av Oppland fylkeskommune.Starten på arbeidet blir etter planen 18. mai. Det skal også repareres skader og legges nytt dekke på deler av gangvegen i Lesja. Eide forklarer at om det kreves forsterking av gangvegen, vil de reparere dette også.

Resten av E136I tillegg skal resten av E136 asfalteres, hvor gjenstående strekning er budsjettert til 40 millioner kroner av totalt 80 millioner kroner.– Vi starter fra rundkjøringen på Dombås, og tar de siste to kilometerene som mangler mot Lesjagrensa. Så arbeider vi oss videre fra Lora til møregrensa, sier Eide.Han oppfordrer bilistene til å smøre seg med tålmod i trafikken en sommer til.

Oppland fylkeskommune gir to tips til bilister som møter vegarbeid:

  • Asfalteringsarbeidet vil gi bedre og tryggere veger, men regn med at du bruker litt lengre tid på vegen mens arbeidene pågår.

  • Respekter skilting og de som dirigerer trafikken. Husk at det er en utsatt jobb å stå ”midt i vegen.

Asfalteringen langs E136 starter for fullt i mai. Her fra arbeidet i fjor. Foto: Arkiv