Lesja Bulldozerlag skal lage 3,6 kilometer med gang- og sykkelveg