Seks av ti over 60 år vil bli boende der de bor

foto