Oberst Lauritzen sette elevane på prøve i Lom: – Ingen kjære mor!