Disse karene har høvla og pussa to kilometer med bjørkekledning