Sterk inntektsvekst for Lesja og Dovre kommuner i 2022