Møtte klima- og miljøministeren om tap av sau til jerv: – Nå er det alvor