Onsdagble begge kommunestyrene i Lesja og Dovre informert om intensjonsavtalen forhandlingsutvalget, bestående av formannskapene, har utarbeidet. Intensjonsavtalen beskriver hvordan en ny, felles kommune med navnet Lesja-Dovre skal se ut.

Les hele intensjonsavtalen her.

Avtalen skal sendes ut til innbyggerne den 23. mai, før den rådgivende folkeavstemningen den 13. juni. Intensjonsavtalen skal behandles av kommunestyrene like etter folkeavstemningen, dersom det blir vedtak om å slå sammen Lesja og Dovre kommuner, gjelder dette fra 1. januar 2020.