Innkjøpslaget hadde en omsetning på 113,2 millioner kroner i 2015, noe som gir en hyggelig bonus for medlemmene. Samvirket er eid av gårdbrukerne i Lesja, og hvert medlem får 4,6 prosent av handelssummen i 2015 i etterbetaling.

– De ansatte gjør en svært god jobb, og vi retter også en stor takk til alle kundene som velger å bruke oss. Vi kan bare lykkes som bedrift dersom vi lykkes sammen med våre kunder og ansatte, framhever styreleder i hjørnesteinsbedriften, Martin Vorkinn.

Bedriften har opplevd vekst innen varehandelen, men det har vært størst vekst har det vært innen salg av kraftfôr, diesel og byggevarer.

For transportvirksomheten var det en nedgang i omsetningen noe som i hovedsak skyldes bortfall av en kontrakt innen transport av kjøle- og frysevarer.

- Vi er godt tilfreds med at vår egenkapital er høy slik at hele overskuddet kan betales ut til våre medlemmer. Men driftsresultatet ble noe lavere i 2015 enn året før. Konkurransen innen alle våre forretningsområder er sterk. Vi arbeider kontinuerlig for å bli mer kostnadseffektive i alle ledd i organisasjonen, sier daglig leder Ola Ulfsby Bottheim i en pressemelding.