Under kaffepausen, mens dagens kake ble fortært, kom rådmannen med et forslag han hadde tenkt å ta under «diverse».

Forslaget var rett og slett å bytte ut møtekakene med frukt.

Kakene på de politiske møtene har tidvis vært diskutert. Smaken er det ikke noe å si på, men enkelte har etterlyst et sunnere alternativ. Rådmannen refererte til tidligere kommunestyremedlem Per Arnold Backe (H), som stadig etterlyste frukt. Nå var temaet på dagsorden igjen, da ansatte på Båtsto hadde reagert på at politikere tidvis hadde forsynt seg av frukten på pauserommet. Dette er frukt som ansatte blir trukket 100 kroner i måneden av lønningen for å ha. Nissen foreslo at det også ble trukket et beløp fra møtebudsjettet til politikerne, og at det ble frukt på møtene gjennom samme frukt-ordning til de ansatte.

Forslaget ble positivt mottatt av formannskapet, selv om ordfører Bengt Fasteraune (Sp) spøkte med å bruke dobbeltstemmen sin for å beholde kakeserveringen.

Guri Ruste (Dovrelista) poengterte at hun hadde puttet på en femmer for frukt de gangene hun hadde forsynt seg.