Lav fellingsprosent er et gjengangertema hos flere forvaltere av villreinstammene. Til Sølnkletten villreinstyre har det kommet innspill via Atnelien Grunneierforening.

Grunneierforeningen har vedtatt å sende videre innspill som ble sendt fra den erfarne jegeren Anton Brænd, en erfaren jeger fra Sølnkletten.

– Endel av de norske villreinområdene har utfordringer knyttet til lav avskytning. Hvordan dette skal løses, diskuteres i det vide og det brede. Nå kommer et spennende innspill fra en av veteranene i Sølnkletten villreinområde, skriver Norsk Villreinsenter på sine hjemmesider.

– Proffe jegere

83-årige Brænd er bekymret for stammens fremtid, og vil med forslaget sikre ønsket avskytning.

– Sats på proffe og dugandes jegere, helst fra bygdene omkring. Gi dem 10 prosent av fellingskvoten, og la jegerne jakte fritt over hele villreinområdet uten hensyn til eiendoms- og jaktfeltgrenser, sier Brænd til Sollia.net.

Resten av kvotene skal fordeles til jaktkort som før, foreslår Brænd. Han mener det ikke blir rasjonell jakt med mange grunneiere innenfor fire kommuner.

– Jegerne som jakter på vegne av villreinutvalget, må kunne jakte uten å ta hensyn til grensene til rettighetshaverne, skriver Brænd i innspillet.

En mulighet

Leder i villreinutvalget for Sølnkletten, Christian Mathiesen, vil ta med innspillet til årsmøtet i utvalget.

– Forslag og innspill som kommer innenfor fristen, blir vurdert på sakslista og diskutert på møtet, sier Mathiesen.

Mathiesen representerer en gruppe grunneiere i Stor-Elvdal. Sølnkletten har en fellingsprosent som ligger på rundt 40 prosent.

– Tror du det er mulig med et slik tiltak for å øke fellingsprosenten?

– Det kan være en mulighet, en skal aldri si aldri. Det er mange gode forslag, men ofte er det ikke praktisk mulig. Vi er mange grunneiere som skal bli enige, ofte strander det der, sier Mathiesen.

Årsmøtet er planlagt i slutten av april.