Forrige uke arrangerte Dovre senterparti et åpent møte på Dovre, med tanke på å rekruttere flere unge til kommunepolitikken. I mange partier er nominasjonsprosessen godt i gang, og de som ser seg ferdige som folkevalgte må erstattes av nye. Vi mener at møtet var et godt initiativ, da politikken også trenger yngre røster. De yngre er framtiden, og det er de vi håper skal bli i kommunene, eller komme tilbake etter endt utdanning. Det er også de som klarest kan uttrykke hva de ønsker å komme tilbake til. At de engasjerer seg i lokalpolitikken, er derfor svært viktig.

Da er det svært synd at nesten ingen i målgruppen møter opp på det åpne møtet. Hva som er grunnen til det, er vanskelig å si. Det som imidlertid ofte kommer fram i undersøkelser og intervjuer generelt er at mange uttaler at de ikke er interesserte i politikk. Men hva mener de da med politikk? Spør man de samme om de er interesserte i barnehagedekningen der de bor, om skoletilbudet er tilfredsstillende, eller om de er interesserte i å få en best mulig vei der de bor, er derimot de fleste svært interesserte. Svært få tenker på at nettopp dette er politikk. Det aller meste rundt oss er politikk, og som folkevalgt har man en strålende mulighet til å påvirke.

Det vil alltid være lettere å se saker i lys av sitt eget ståsted enn fra andres side. Derfor er det svært viktig at politiske utvalg er satt sammen av folk med ulike bakgrunner, ulike kjønn og ulike aldersgrupper. Ingen er likegyldige til det som foregår rundt seg, heller ikke ungdommen. Forhåpentligvis blir det større deltakelse fra denne aldersgruppen på det neste åpne møtet som skal holdes i Dovre, for ungdommenes stemmer er viktige.