Moskusen ble skutt i nærheten av Hageseter turisthytte, på østsiden av E6. I følge Tord Bretten fra Statens Naturoppsyn hadde moskusen oppholdt seg på feil side av E6 en god stund.

- Vi fikk telefon i går kveld, den gikk i veldig tett skog, og folk gikk seg på den. I dag tidlig startet vi letinga klokken fem, men vi fant den ikke før i 8-tida. Da gikk den rett ved E6 mens biler kjørte forbi, sier Bretten.

Å jage moskusen var uaktuelt, da det vil innebære stenging av veien, og stor usikkerhet om det ville lykkes. Skinnet og hodet er alt omsatt, og kjøttet er sendt til slakteri.

Tre moskuser ved Nysetra

Personer har også observert moskuser ved Nysetra ved Fokstua den siste tiden. Bretten forteller at det er en som befinner seg på sør-vestsiden av Vålåsjøen, og tre ved Nysetra.

- Selv om de er utenfor kjerneområdet, regner vi med de vil trekke tilbake etterhvert. Det er ikke så stort trøkk med turister og folk til Nysetra. Vi kunne forsøkt å jage dem, men erfaringsmessig så trekker de alltid tilbake, etter en time eller tolv. Har de først bestemt seg for et vårbeite, så har de bestemt seg, sier Bretten.

SNO var på Nysetra fredag, da var ikke moskusene å se.