Bergingsaksjonen pågår enno klokka 20.40, og Norsk Luftambulanse, Røde Kors, raftingguider frå Sjoa og politiet deltek. Det er enno ikkje stadfesta om det er fleire sakna enn den omkomne. Søk etter fleire forulykka vil difor pågå til det er stadfesta at fleire ikkje sakna.

Joraelva er ei av mange populære padleelver i regionen, men er no ganske flaumstor.

Området omkring ulykkesstaden er no avsperra.

Den nederlandske mannen som omkom i Jora tysdag, reiste truleg aleine til Norge for å padle Foto: Lokalavisa Vigga