– Målet er å ha klart for drift så tidlig som mulig høsten 2022