Næringsprisen i Lesja går til tømrer Håvard Ingvaldsen

foto