Over 79 000 tunge kjøretøy ble kontrollert i 2020 - Over én fjerdedel fikk kjøreforbud

foto