Dette kommer frem i protokollen fra kommunestyremøtet. Saken ble tatt opp bak lukkede dører. Ronald Kikuts (Sp) forslag om å føre saken for åpne dører, ble nedstemt med 18 mot tre stemmer.

Videreføring av saken blir delegert fra kommunestyret til formannskapet.

Det var ved nyttårstider at Ordfører Steinar Tronhus utarbeidet og underskrev avtale om etterlønn til daværende rådmann Løkken uten at formannskapet eller kommunestyret var kjent med innholdet i avtalen. Løkken sluttet i stillingen den 31. januar i år, og ble gjennom denne avtalen gitt etterlønn i tre måneder, tilsvarende sin tidligere månedslønn på 61.833 kroner