Dovres ordfører, Bengt Fasteraune, har sendt søknad om tilskudd til fotballhall på Dombås til sin kollega i Lesja.

Dombås IL søkte i fjor Lesja kommune om å støtte prosjektet med fotballhall på Myra med 500 000 kroner. Da ville hallen bli interkommunal, og spillemiddelstøtten kunne økt med 30 prosent. Dombås IL oppga at hallen var kalkulert til å koste rundt 9,5 millioner kroner. Nå har altså kommunen søkt om støtte fra naboen, og skriver at et bidag fra Lesja vil være av stor betydning.

Nei fra idrettslagene

Både Lesja og Lesjaskog idrettslag sa nei til et samarbeid med idrettslaget på Dombås om en interkommunal hall, og viste til at dette ikke vil være av interesse for lag i ung alder. Idrettslagene i Lesja har senere startet samarbeid om å anlegge kunstgrasbane på Lyftingsmo. Søknaden fra Dombås IL har ikke vært politisk behandlet i Lesja kommune.

– Vi synes det er prisverdig at Dombås IL ønsker å bygge en fotballhall. Men en slik hall vil etter vår mening først og fremst være et tilbud til de eldste årsklassene J16/G16, junior- og seniornivå, og ikke til de yngste spillerne, skrev daværende leder i Lesja IL, Tor Arne Nyøygard, i et brev som ble sendt til Lesja kommune i september i fjor.

Vil støtte tilbake

Ordfører Fasteraune skriver at et bidrag vil være i tråd med samarbeidet kommunene har hatt ved andre utbygginger, som skiskytterstadion på Dombås og skytterbanen på Vidflotten.

- Dovre kommune vil i tråd med dette se positivt på å støtte eventuelle framtidige utbyggingsprosjekter i Lesja som kan styrke det samlede tilbudet innen fotball i våre to kommuner, skriver dovreordføreren.

Ordfører i Lesja, Mariann Skotte, sier de skal behandle søknaden fra Dovre i løpet av høsten.