SJ Norge bekrefter: Fire nye togavganger på Dovrebanen før jul