«Private søppelplasser» er fortsatt et problem

foto