Anna (19) stiller til kommunevalg: – Jeg vil bidra der jeg har erfaring