– Best å ha døra på gløtt på Lora idag, fjostaket i Systugu e på ville veier