Kan dette bli framtidas bro i Dovre sentrum?

foto