Søndag formiddag har Meteorologisk institutt (MET) og NVE oppgradert sine farevarsler på rødt nivå for store deler av Sør-Norge.

NVE melder om at det ventes alvorlige hendelser flere steder, og store skader på eiendom og infrastruktur. Politiet oppfordrer innbyggere om å gjøre nødvendige forberedelser.

Politiet i Innlandet anbefaler alle om å følge med på www.varsom.no og www.yr.no, og forholde seg til informasjon som blir gitt fra den enkelte kommune. Det er varslet svært store nedbørsmengder og det er nå behov for å gjøre flere forberedelser enn vi tidligere har vært vant til.

Politiet kommer også med følgende oppfordringer:

  • Ikke oppsøk elver med stor vannføring og områder der det har gått skred. Flytt eller sikre verdier i utsatte områder.

  • Vær klar over at fremkommeligheter kan være redusert og veier kan bli stengt på kort varsel. Unødvendig ferdsel bør unngås. Planlegg for at veier kan bli stengt og at strøm, telefon og internett kan bli borte i deler av fylket i perioder. Sett deg inn i hvor du kan møte om strøm, internett og telefon er nede og du trenger hjelp.

  • Sjekk kommunen sin hjemmeside på forhånd. Se anbefalt liste for egenberedskap her: www.sikkerhverdag.no

Det her mange turister i Innlandet nå og bes om at turistnæringen videreformidlere informasjonen til sine gjester. Det bes også om at bedrifter med virksomhet i nærhet av vann gjør nødvendige tiltak.