Ingen personskade etter trafikkulykke ved Bjorli

foto