Seks millioner i overskudd for Lesja kommune

foto