Trenden fortsetter - flere påviste smittetilfeller i Dovre

foto