Ønsker å styrke innsamling av DNA fra bjørn i Oppland - Jegere spiller en viktig rolle