Hareide lover flere togavganger på både Dovrebanen og Raumabanen