Kulturdag for eldre på Sagelva: – Endeleg kan vi treffast att