Politi, toll og heimevern stasjonert på svenskegrensa i fem veker: - Ser at sperringar er flytta eller øydelagt