foto
Eivor Rusten Bergdomås har stor interesse for fotball, og ønsker seg et levende bygdesamfunn. Foto: Magne Hagberg

– Det er viktig at det blir igjen folk her, og at ikke alle flytter