Klokka 22.00 er det verste over, men slukkearbeidet pågår for fullt. Brannhelikoptre flyr skytteltrafikk hele natt til lørdag med vannposer, kun avbrutt i en periode på grunn av lysforhold.

Brannen utviklet seg raskt på grunn av vind, og det skal være svært tørt i skogen. Det er heller ikke veier inn i skogsområdet, slik at brannmannskapene har hatt en svært vanskelig oppgave med slukkearbeidet. Røyklukta bar helt til Dombås, og røyken kan sees på lang avstand.

Strømmen til jernbanen ble kuttet da Jernbaneverket fikk melding om brannen, rett før klokken 13.00 i dag. All togtrafikk mellom Otta og Dombås ble innstilt, men fra klokken 17.00 gikk togtrafikken som normalt.

Alt av redningsmannskap på plass, brann, ambulanse, sivilforsvar og politi. I tillegg er et brannhelikopter og politihelikopter satt inn i slokkingsarbeidet fra omkring klokka 16.00.

– Det er også mange frivillige på plass, bønder og andre. Det er mange bra folk som hjelper til, sa Hallgrim Ous ved Gudbrandsdal politidistrikt.

Evakuert

I følge politiet er alle hytter i hytteområdet på Horgen evakuert ved 17-tida. De må tilbringe natten på hotell.

I tillegg er en husstand evakuert i Rostgrend. Redningsetatene har stor beredskap i Rostgrenda, og to helikoptre driver nå slokking. Et politihelikopter er med i arbeidet i tillegg.

I følge Statens Vegvesens vegtrafikksentral for Østlandet, skaper ikke brannen hinder for trafikken på E6. Likevel gikk trafikken saktere forbi brannstedet, da Vigga var på stedet. Brannen er godt synlig fra europaveien.

Videoen nedenfor er tatt opp litt før klokka 15.00 i dag. (mobilvideo: Guro Vollen)

Vigga oppdaterer saken.

(Foto: Lasse Stadeløkken) Foto: Lokalavisa Vigga
Foto: Lokalavisa Vigga
(Foto: Lasse Stadeløkken) Foto: Lokalavisa Vigga
Flammene kunne ses helt fra Dovreskogen. (Foto: Lasse Stadeløkken) Foto: Lokalavisa Vigga
Brannen kan ses på lang avstand. (Foto: Andreas Killi) Foto: Lokalavisa Vigga