Fra Tingvoll til Hjerkinn for å råne på glattisen

foto