Her øver hjelpekorpset på vannredning i Lågen

foto